De week van Ilona Lagas

Een column van Ilona Lagas

Maandagavond zijn we geïnstalleerd dus onze week begon  op dinsdag. Deze dag stond in het teken van de gebruikelijke college vergadering en wij werden meegenomen in het proces van de piketdienst. Er staat 24 uur per dag een collegelid paraat voor calamiteiten. Je moet dus bereikbaar en binnen een half uur in Ommen kunnen zijn.


Er is gekozen voor twee parttimers. Ieder voor 50%. Wij hopen dat Hans snel  weer beter wordt. Ondertussen zullen Theo Katerberg en ik hem zo goed mogelijk vervangen.

Voor mij min of meer een herhalingsoefening. Al viel ik welmet de neus in de boter. Het eerste de beste weekend direct aan de beurt en watblijkt? Het valt mij nu pas op dat ik niet 100% bereikbaar ben. Wonen in de Vinkenbuurt brengt naast veel woonplezierook een negatief effect met zich mee. Er is geen mast verplaatst en ik heb aljarenlang de zelfde provider, maar mijn mobiele telefoon bereik beperkt zichsinds een paar maanden tot de woonkeuken en buiten. Nu is dat met mooi weergeen ramp, maar anders knap lastig.

Gelukkig is het deze week bekend geworden dat de aanmeldingvoor glasvezel buitengebied de benodigde 50% ruimschoots heeft gehaald. Zelfsal een paar dagen voor de sluiting. Alleen in Winterswijk is dat eerdergebeurd. Dus de nood is hoog. We moeten nog tot volgend voorjaar geduld hebben,maar dan zijn we ook daadwerkelijk aangesloten. Iemand stuurde mij een WhatsAppmet ; "Alle initiatiefnemers en ambassadeurs verdienen een staandeovatie" ! Helemaal mee eens en ik breng dit ook graag over.


Verder stond de week in het teken van inlezen en de agendavolgooien met de secretaresse. Hierbij nog een groot compliment aan hetbestuurssecretariaat en de ambtelijke organisatie. Naast al hun normaal aldrukke werk hebben zij van alles moeten regelen voor Theo en mij. Inmiddelshebben wij al veel stukken gekregen en zijn op een aantal cruciale dossiers albijgepraat of worden dat binnenkort.


Naast het glasvezel verhaal, was natuurlijk de tweedeBissinghdag een hoogtepunt. Sport en ondernemers lieten zich van hun beste kantzien. Ik heb met bewondering gekeken bij het beachvolleybal op het Vrijthof. Inde hitte ging het er zeer fanatiek aan toe. Heel knap hoe snel al het zandtrouwens ook weer was opgeruimd. De sfeer in de stad was gezellig en laat weereens zien waar Ommen toe in staat is. Volgende week doe ik zelf actief mee opde boerendag bij de organisatie van het onderdeel "Heel Ommen bakt".

De goed bezochte kofferbakverkoop en het Explosion Festivalop zaterdag sloten deze bijzondere  weekfeestelijk af.


Met vriendelijke groeten,


Ilona Lagas- Meijer MDR

Wethouder gemeente Ommen.

06-10219605