2017 loopt bijna ten einde.

2017 loopt bijna ten einde. De agenda's van het college laten toch nog veel afspraken zien. Vooral de vaste overleggen die het college met vertegenwoordigers van allerlei organisaties heeft. Er zijn geregeld momenten waarop gesproken wordt met organisaties

Voor mij zijn dat het Breed bestuurlijk overleg  (BBO) Ruimte voor de Vecht",  het Recreatie Platform (RP) de HVO en de  OVO.

Met het BBO bespreken we de voortgang van dit mooie programma. De geul bij camping De Koeksebelt is nog een mooi voorbeeld van de projecten uit het programma. De provincie en alle partners bereiden nu een vervolg voor. Het RP, de HVO en de OvO zijn belangenbehartigers van hun leden.

Het mooie van dergelijke overleggen is de mogelijkheid om met vertegenwoordigers van allerlei organisaties te spreken over hun belangen, wat de vragen zijn, die zij voor de gemeente hebben en waar de gemeente zich mee bezighoudt of gaat houden. Ik ervaar dat steeds als zeer waardevol en informatief. Immers samen ga je voor het belang van een goede economie in Ommen. Alle input kan ik weer meenemen in regionale overleggen. Een daarvan is de Regio Zwolle.

In december zal de economische monitor van de Regio Zwolle weer bekend gemaakt worden. De economische thermometer van ons gebied voor alle sectoren. Voor de recreatie hebben we daarnaast nog een extra bestuurlijk platform. De stuurgroep vrijetijdseconomie, bestaande uit Hardenberg, Ommen, Dalfsen, Zwolle en Staphorst. Samen hebben wij een onderzoek laten doen naar de vitaliteit van onze recreatieve bedrijven. Vanuit dit resultaat gaan we een plan van aanpak maken. Samen met de sector. Het doel is ons mooie Vechtdal toekomst bestendig te laten zijn voor de recreatie.

Omdat er in maart 2018 verkiezingen zijn, merk je dat er veel politieke zaken worden afgesloten. Het is in Ommen een goede gewoonte om zware politieke besluiten voor 1 januari van het jaar waarin verkiezingen worden gehouden, af te ronden.

Donderdag 30 november is er een raadsvergadering en in december nog een commissievergadering en  een raadsvergadering. De agenda's zijn stevig gevuld. Op de Website van de gemeente kunt u zien wat er nog besproken gaat worden. www.ommen.nl . Onder het kopje gemeenteraad vindt u de agenda's.
Vanzelfsprekend bent u altijd welkom op de publieke tribune. Bij commissie vergaderingen kunt u ook inspreken op de onderwerpen die op de agenda staan.


Met vriendelijke groeten,

Ilona Lagas- Meijer MDR
Wethouder gemeente Ommen.
06-10219605