Persbericht formatieproces Gemeente Ommen

Vanuit de Gemeente is er donderdag 29 maart een persbericht verstuurd aangaande het formatieproces

© VVD

29 maart 2018


Formatieproces Ommen : samen maken we Ommen!


Op 26 maart jl tijdens een openbare bijeenkomst, waren alle lijsttrekkers bij elkaar om hun reactie te geven over de gemeenteraadsverkiezingen en om het formatieproces te starten.


Het CDA Ommen neemt als grootste partij hierin het voortouw, maar wil ook de overige partijen en inwoners bij het proces betrekken onder het motto: Samen maken we Ommen! Voortvarend maar zorgvuldig gaan we te werk, onder begeleiding van een externe formateur.


Judith Compagner formateur


Het CDA Ommen heeft Judith Compagner bereid gevonden om de rol van formateur voor haar rekening te nemen. Judith Compagner heeft een brede kennis van het openbaar bestuur. Door bij verschillende bestuurslagen (Europa, rijk, provincie en gemeente) te hebben gewerkt, heeft Judith het openbaar bestuur van binnenuit leren kennen in al zijn facetten. Ook geeft het interbestuurlijk werken haar veel inzicht in, en begrip voor de verschillende werkwijzen en beweegredenen van de afzonderlijke bestuurslagen.


Momenteel is zij adjunct-directeur van het Trendbureau Overijssel. Het Trendbureau is onafhankelijk en maakt toekomstverkenningen als input voor de politieke (lokale en provinciale) besluitvorming in Overijssel. Compagner is oud-fractievoorzitter van het CDA Zwolle. Zij is actief in het landelijke en Overijsselse bestuur van de bestuurdersvereniging van het CDA. Judith Compagner kenmerkt zich door haar enthousiasme, een goed inlevingsvermogen, haar kwaliteiten als verbinder en de vaardigheid om vanuit meer perspectieven naar een vraagstuk te kijken.


De eerste gesprekken met de formateur beginnen volgende week. Tijdens de gesprekken komt de weg naar een Ommer Akkoord aan bod, waarbij een rol voor de inwoners van de gemeente Ommen is weggelegd. Ook wordt de partijen gevraagd welke punten zij van belang vinden voor een Ommer Akkoord op hoofdlijnen en uiteraard welk college en samenwerkende partijen zij voor zich zien.


Na deze gespreksronde wordt tijdens een openbare bijeenkomst verslag gedaan van de resultaten en wordt vooruit geblikt op de vervolgstappen. De verwachting is dat deze openbare bijeenkomst nog in de maand april plaats gaat vinden.


Namens,


Jan Hekman, voorzitter bestuur CDA Annelies Bakelaar, fractievoorzitter CDA