Start coalitie-onderhandelingen

Komende week starten de coalitie-onderhandelingen. Het CDA, als grootste partij na de verkiezingen van 21 maart jongstleden, heeft ervoor gekozen om een formateur aan te stellen om dit proces te leiden.

Na pasen beginnen de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie.
De VVD gaat ook met de formateur in gesprek. Het is mevrouw Judith Compagner.
Samen met onze voorzitter Tom van Wijk spreken wij haar woensdag 4 april. Wij zijn gevraagd aan te geven wat voor ons belangrijke speerpunten zijn voor de komende periode en welke coalitie wij adviseren. Als vijfde partij na de verkiezingen kunnen wij niet al te veel noten op onze zang hebben, maar een aantal zaken zijn voor ons belangrijk. Een financieel gezonde gemeente, betaalbaar wonen voor alle generaties, nieuwe woonconcepten, leefbaar platteland, ontwikkel ruimte voor al onze ondernemers, goede en logische verkeersafwikkeling, schone leefomgeving, maatwerk voor eigenaren recreatiewoningen en dienstverlening dicht bij de burger. Met natuurlijk de aandacht voor maatschappelijke vraagstukken als zorg, onderwijs, sport, duurzaamheid en cultuur. Daarnaast wordt er ook nog gebouwd aan een nieuwe ambtelijke organisatie. Ook dat vraagt veel van ons allen in de komende periode. Daarom is het Ommer Akkoord niet zo’n gek idee. Zodra er weer iets te melden is uit de onderhandelingen houden wij jullie weer op de hoogte.


Met vriendelijke groeten,

Ilona Lagas- Meijer MDR
Wethouder gemeente Ommen.
06-10219605