Data fractie- raadscommissie- en raadsvergaderingen voor 2e helft 2018 bekend

Donderdag 19 juli is de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Om ons goed voor te bereiden op het 2e deel van dit politieke jaar, hebben wij inmiddels de vergaderdata vastgelegd. In het kopje activiteiten kunt u naast de fractievergaderdata ook de raadscommissie- en raadsvergaderdata vinden.

Hopelijk mogen we op uw aanwezigheid rekenen op een of meerdere van deze vergaderingen.

Namens de gehele fractie wens ik u een fijne vakantie.

Richard Smits