Druk bezochte nieuwjaarsreceptie

Dit jaar werd de nieuwjaarsreceptie gehouden bij Jacqueline en Jack van der Boon. Tijdens deze avond waren naast vele leden ook enkele kandidaten voor de komende verkiezingen aanwezig.

Vrijdagavond 11 januari jongstleden was de weg naar het nieuwe recreatiegebouw van Camping de Koeksebelt goed verlicht met vuurkorven, hiermee een baken voor de nieuwjaarsreceptie die aldaar plaatsvond.

Na een hartelijk welkom door Jacqueline en Jack van der Boon en voorzien van een natje en een droogje, werden er vele handen geschud en vele goede wensen aan elkaar overgedragen door de ruim 35 leden van VVD-Ommen.

Fractievoorzitter Ilona Lagas heette een aantal leden extra welkom en vooral veel succes in de komende verkiezingstijd. Jack van der Boon als kandidaat voor het waterschap, Kees Hofstee kandidaat voor de Provinciale Staten en Malik Azmani als lijsttrekker voor de Europesche verkiezingen. Iedere kandidaat introduceerde zich kort en maakte aansluitend zijn doelstellingen bekend. Dit ging regelmatig gepaard met een lachsalvo!

De prima verzorgde catering door Camping de Koeksebelt en de warme entourage zorgde voor een geslaagde avond. Namens de fractie willen we Jacqueline en Jack hartelijk danken dat ze dit mogelijk gemaakt hebben.

Via deze weg willen we ook alle niet aanwezigen alsnog een goed en vooral gezond 2019 toewensen.


Fractie VVD-Ommen,

Ilona Lagas, Robbin Hutten, Egbert Veldhuis en Richard Smits