Inspreken Kadernota

Afgelopen week heeft B&W van Ommen de Kadernota 2020-2023 aangeboden aan de inwoners van Ommen, iedere inwoner van Ommen wordt in de gelegenheid gesteld om donderdag 6 juni aanstaande In te spreken.

Donderdag 6 juni staat de kadernota op de commissieagenda van de gemeente Ommen. Iedereen kan inspreken op alle plannen die het college ons voor 2020 -2023 voorlegt. Op basis van deze nota wordt in het najaar de begroting vastgesteld . Nu worden dus de politieke keuzes gemaakt .  Over wonen, werken, sport, zorg, bereikbaarheid, economie, recreatie en toerisme enzovoort. Je vindt de stukken op de gemeentesite. Of stuur een mail naar ilona.lagas@ommen.nl . Dan krijg je de stukken per mail.

Namens de fractie, Ilona Lagas