Versnellingsagenda maatregelenplan 2017-2019 Woonvisie

De VVD is blij dat deze woonvisie nu onder de loep nemen. En dat er meer woningen gebouwd gaan worden nu gebleken is dat hier behoefte aan bestaat. Er is immers wel het een en ander veranderd in de afgelopen 2 jaren. De economie is aangetrokken. Met als resultaat dat er in Ommen nu behoefte is aan meer woningen. Woningen in diverse segmenten. Dan is het goed dat we aanpassen, en in dit geval zelfs versnellen. Want dit betekent dat een bewegende markt naar de vraag luistert. Het aanbod is niet bepalend.

In de raadsvergadering heb ik aandacht gevraagd voor de leegstaande panden in het centrum. Deze zouden tijdelijk, bv. voor een periode van 5 jaar, gedeeltelijk bewoond kunnen worden. M.a.w. boven tijdelijke wonen en beneden de winkelbestemming. Hierdoor wordt verfrommeling en verloedering voorkomen. Mensen die dringend woonruimte nodig hebben worden daarnaast voor een periode geholpen. In de Woonvisie stond hierover ook al het een en ander maar de VVD zou dit graag meer concreet willen zien. De wethouder stelde oren te hebben naar onze suggestie en gaat dit nader onderzoeken.

Tot slot heb ik mijn genoegen uitgesproken dat in de kleinere kernen woningbouwplannen zijn. En dat deze worden ingevuld. We zijn dan ook in  afwachting naar de vorderingen hierin. Ook is het verheugend te zien dat er ook naar andere constructies b.v. bouwen in co√∂peratief verband wordt gekeken. Dit zou de ontwikkel mogelijkheden meer kans tot slagen kunnen geven. Maar, wil je mensen langer zelfstandig laten wonen, ook in de kleine kernen, dan is een goede bereikbaarheid absoluut een voorwaarde. Daar heeft de VVD fractie ook aandacht voor gevraagd.

Rinie Schunselaar-Henning

Fractievoorzitter VVD Ommen