• VVD Cleanteam

  © VVD Ommen

  Zaterdag 10 maart was de tweede campagnedag in het teken van zwerfafval. Dit keer waren wij in Vilsteren. De VVD heeft zwerfafval als een van de speerpunten bij de gemeenteraadverkiezingen. Ommen heeft een groot en prachtig buitengebied. Daar genieten wij allen van, maar ook onze gasten. Zwerfafval staat hoog op de ergernis agenda . Lees verder

 • Opruimen zwerfafval

  © VVD Ommen

  Iedereen stoort zich aan zwerfafval. Daarom vraagt de VVD er weer aandacht voor bij de verkiezingen. Je weet dat het niet hoort, maar toch gebeurt het. Gooi maar van je af, een ander ruimt het wel op. Wat velen niet weten is dat koeien vaak het slachtoffer van zwerfafval in de weilanden zijn, omdat het bij het maaien in het voer terecht komt. Het kost vele dieren het leven wanneer door stukjes blik of ander scherp afval de maagwand perforeert. Lees verder

 • VVD ommen

  VVD ommen neemt je even mee met een aantal speerpunten van het verkiezingsprogramma. Klik op "Verkiezingsprogramma" voor het hele programma. Lees verder

 • Verkiezingsprogramma op 1 A4? Het kan...

  Verkiezingsprogramma van de VVD Ommen op 1 A4-tje in een wordcloud. Lees verder

 • Nieuwjaarswens

  De nieuwjaarwensen van de VVD Ommen kandidaten: Lees verder

 • Kandidaten Gemeenteraadsverkiezingen VVD Ommen bekend

  Op 20 november is de algemene ledenvergadering van de VVD Ommen unaniem akkoord gegaan met de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 Lees verder

 • 2017 loopt bijna ten einde.

  2017 loopt bijna ten einde. De agenda's van het college laten toch nog veel afspraken zien. Vooral de vaste overleggen die het college met vertegenwoordigers van allerlei organisaties heeft. Er zijn geregeld momenten waarop gesproken wordt met organisaties Lees verder

 • Donderslag bij heldere hemel

  Donderslag bij heldere hemel. Mokerslag. Bijltjesdag. Zo zou ik woensdagavond 25 oktober kunnen omschrijven. Want het bericht van de kandidaatstellingscommissie, dat ik plaats 5 op de voor te stellen kandidatenlijst kreeg toegewezen kwam hard aan. Lees verder

 • Algemene Beschouwingen 9 november 2017

  Algemene Beschouwingen 9 november 2017 Namens de VVD Ommen fractie heb ik tijdens de algemene beschouwingen onderstaande inbreng naar voren gebracht. Op vele opmerkingen en vragen reageerde het college positief. Een aantal zaken komen op termijn terug. Het is goed te melden dat de begroting 2018 door de voltallige raad is goedgekeurd. De VVD fractie is blij te kunnen constateren dat veel van wat aan het begin door de coalitie voor deze raadsperiode is voorgesteld ook gerealiseerd is. Lees verder

 • Economische Visie Ommen 2030

  De economische visie Ommen 2030 geeft een vergezicht waar we in de toekomst met Ommen naar toe willen. In het coalitieprogramma en in het College Uitvoeringsprogramma is dit ook aangegeven als een van de belangrijkste speerpunten van het gemeentelijk beleid. En nu, zeker na de economische recessie, biedt Ommen kansen voor groei en dynamiek op velerlei gebieden. In de commissie- en raadsvergadering van september is hierover dan ook uitvoerig gesproken. Lees verder

 • De week van Ilona Lagas

  Het zal niemand verbazen dat wij als college de afgelopen week wat dubbel hebben ervaren. Door de ziekte van Hans ter Keurst en de vakantietijd voor de boeg, is er door de coalitie snel geschakeld om een vervanging voor Hans te regelen. Lees verder

 • Versnellingsagenda maatregelenplan 2017-2019 Woonvisie

  In de Raadsvergadering van 20 juli is de Versnellingsagenda maatregelenplan van de Woonvisie 2015-2025 unaniem aangenomen. Deze woonvisie gaf de ambitie aan van wat we willen t.a.v. het wonen voor de lange termijn. Maar ook werd toen al duidelijk gesteld dat een (tweejaarlijkse) actualisatie diende te komen om te voorkomen achter de feiten te lopen. Economische ontwikkelingen dienen nauwlettend te worden gemonitord. Economische veranderingen bv. kunnen in korte termijn een andere kijk op de zaak geven. Lees verder

 • Wisselingen in college en Fracties

  Wethouder Hans ter Keurst is al geruime tijd ziek. Dat geeft veel, te veel werkdruk binnen het college. Het college heeft daarom aan de coalitie gevraagd te zoeken naar een oplossing voor de periode dat Hans ter Keurst ziek is. Lees verder

 • VVD Ommen te gast op de Imminkhoeve

  De VVD was met geïnteresseerde leden te gast op de Imminkhoeve. Voor velen was het een verassing hoe groot dit vakantie complex is. Als je door Lemele rijdt zie eigenlijk alleen de boerderij goed. Lees verder

 • Uitbreiding Sporthal De Carroussel

  De afgelopen periode is er veel gesproken over een uitbreiding van de sport accommodatie in Ommen. Er zijn hiervoor verschillende redenen. Het is een vaststaand feit dat de gemeente voldoende gymnastiek voorzieningen moet hebben voor alle leerlingen van de gemeente Ommen. Nu het Vechtdal College een aanzienlijke groei heeft doorgemaakt betekent dit wettelijk dat ook hierin de gymnastiek mogelijkheden door de gemeente moeten worden aangeboden. Daar is geen ontkomen aan. We hebben als fractie wel aangegeven het jammer te vinden dat hier bij de bouw van het Vechtdal College onvoldoende aandacht aan is geschonken. Lees verder

 • Algemene Beschouwingen begroting 2017

  Algemene beschouwingen bij - Begroting 2017 - MJP - 2e Berap - 1e Begrotingswijziging 2017 Begroting 2017 Geacht college, leden van de gemeenteraad, ambtelijke organisatie en belangstellenden. Vandaag bespreken wij de begroting voor 2017 zoals die door het college is aangeboden. De begroting raakt de bevolking van Ommen in de volle breedte. De bewoners, instellingen, verenigingen, bedrijven en organisaties zijn allen betrokken bij financiële veranderingen. Of ze nu positief of negatief zijn, ze hebben er mee te maken. De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat de begroting zoals die nu gepresenteerd is, voor buitenstaanders niet te lezen is. Ruim 160 pagina’s. Natuurlijk zal bijvoorbeeld een vereniging of bedrijf zoeken naar hun eigen hoofdstuk, maar wat een begroting juist interessant maakt is de integrale afweging. Burgerparticipatie en integraal werken zijn de begrippen waarlangs wij tegenwoordig alles willen oppakken. Dan is een begroting in de huidige vorm onvoldoende. Wel goed als ondersteunend stuk voor de vakmensen en ingewijden, maar niet voor derden die begrip voor de keuzes moeten kunnen hebben. Eerder wezen wij u op het voorbeeld van Zaandam. Vraag: Hoe gaat u dit voor het komende jaar oppakken? Lees verder

 • Kadernota 2017

  Raad van Ommen: geen verhoging Toeristenbelasting Gisteravond (23-6) is de kadernota 2017 door de gemeenteraad van Ommen vastgesteld met een aantal duidelijke toezeggingen en afspraken. Het VOV heeft tegen alle voorstellen gestemd. De overige partijen zijn het eens over de hieronder genoemde opdrachten naar het college. Wij zien dit als haalbare doelen. De koers van alle partijen is duidelijk: geen verhoging van de toeristenbelasting. Wel willen alle partijen, op de VOV na, een vorm van ondernemersbelasting en kunnen we niet om een verhoging van de OZB voor niet-woningen heen. Vanwege financiële redenen stellen we de realisatie van Kindplein West voor de periode van 2 jaar uit. Met deze koers gaat B&W van Ommen aan de slag en komt in oktober bij de begrotingsbehandeling 2017 met een uitgewerkt voorstel. We ontvangen daarbij een financieel totaal overzicht. Lees verder

 • Koopzondagen

  Onlangs is het draagvlakonderzoek over de zondag openstelling winkels aan de raad aangeboden. 2000 enquêtes zijn aan de inwoners verzonden, 532 hebben hem ingevuld, 148 passanten en toeristen zijn ondervraagd, 49 van de 79 winkeliers hebben een vragenlijst teruggestuurd, 5 recreatieondernemers en 5 horeca ondernemers zijn ook nog benaderd. Lees verder

 • Tunnelvisie

  De tunnel onder de N348, op het traject tussen Ommen en Lemelerveld, houdt velen al geruime tijd bezig. Terecht, want het betekent nogal wat als de voorgestelde keuzes ook nog eens direct of indirect met je bedrijf en/of met je woonsituatie te maken hebben. Lees verder

 • VVD Ommen op werkbezoek bij melkveehouderij Koonstra in Vinkenbuurt

  Pinken zijn de pubers onder de koeien. Dat schrijft Pieter Koonstra op 17 november jl op zijn facebook pagina. Deze opmerking omschrijft ook op heldere wijze hoe eigenaar Pieter en zijn vrouw Danielle hun bedrijf zien. De passie en de filosofie van beiden viel goed op te merken tijdens het werkbezoek op maandagavond 9 november. Het bedrijf is nagenoeg klaar; het woonhuis nadert zijn voltooiing. Rondom kerst hopen ze hierin te kunnen wonen. Maar dat hindert beiden momenteel niet om samen met hun 2 kinderen zeer dicht bij de koeien te wonen. In hun tijdelijke woonkamer zien ze het gedrag van hun koeien, staand en/of liggend op het zachte comfortabele ligbed. Lees verder