• VVD Ommen te gast op de Imminkhoeve

  De VVD was met geïnteresseerde leden te gast op de Imminkhoeve. Voor velen was het een verassing hoe groot dit vakantie complex is. Als je door Lemele rijdt zie eigenlijk alleen de boerderij goed. Lees verder

 • Uitbreiding Sporthal De Carroussel

  De afgelopen periode is er veel gesproken over een uitbreiding van de sport accommodatie in Ommen. Er zijn hiervoor verschillende redenen. Het is een vaststaand feit dat de gemeente voldoende gymnastiek voorzieningen moet hebben voor alle leerlingen van de gemeente Ommen. Nu het Vechtdal College een aanzienlijke groei heeft doorgemaakt betekent dit wettelijk dat ook hierin de gymnastiek mogelijkheden door de gemeente moeten worden aangeboden. Daar is geen ontkomen aan. We hebben als fractie wel aangegeven het jammer te vinden dat hier bij de bouw van het Vechtdal College onvoldoende aandacht aan is geschonken. Lees verder

 • Algemene Beschouwingen begroting 2017

  Algemene beschouwingen bij - Begroting 2017 - MJP - 2e Berap - 1e Begrotingswijziging 2017 Begroting 2017 Geacht college, leden van de gemeenteraad, ambtelijke organisatie en belangstellenden. Vandaag bespreken wij de begroting voor 2017 zoals die door het college is aangeboden. De begroting raakt de bevolking van Ommen in de volle breedte. De bewoners, instellingen, verenigingen, bedrijven en organisaties zijn allen betrokken bij financiële veranderingen. Of ze nu positief of negatief zijn, ze hebben er mee te maken. De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat de begroting zoals die nu gepresenteerd is, voor buitenstaanders niet te lezen is. Ruim 160 pagina’s. Natuurlijk zal bijvoorbeeld een vereniging of bedrijf zoeken naar hun eigen hoofdstuk, maar wat een begroting juist interessant maakt is de integrale afweging. Burgerparticipatie en integraal werken zijn de begrippen waarlangs wij tegenwoordig alles willen oppakken. Dan is een begroting in de huidige vorm onvoldoende. Wel goed als ondersteunend stuk voor de vakmensen en ingewijden, maar niet voor derden die begrip voor de keuzes moeten kunnen hebben. Eerder wezen wij u op het voorbeeld van Zaandam. Vraag: Hoe gaat u dit voor het komende jaar oppakken? Lees verder

 • Kadernota 2017

  Raad van Ommen: geen verhoging Toeristenbelasting Gisteravond (23-6) is de kadernota 2017 door de gemeenteraad van Ommen vastgesteld met een aantal duidelijke toezeggingen en afspraken. Het VOV heeft tegen alle voorstellen gestemd. De overige partijen zijn het eens over de hieronder genoemde opdrachten naar het college. Wij zien dit als haalbare doelen. De koers van alle partijen is duidelijk: geen verhoging van de toeristenbelasting. Wel willen alle partijen, op de VOV na, een vorm van ondernemersbelasting en kunnen we niet om een verhoging van de OZB voor niet-woningen heen. Vanwege financiële redenen stellen we de realisatie van Kindplein West voor de periode van 2 jaar uit. Met deze koers gaat B&W van Ommen aan de slag en komt in oktober bij de begrotingsbehandeling 2017 met een uitgewerkt voorstel. We ontvangen daarbij een financieel totaal overzicht. Lees verder

 • Koopzondagen

  Onlangs is het draagvlakonderzoek over de zondag openstelling winkels aan de raad aangeboden. 2000 enquêtes zijn aan de inwoners verzonden, 532 hebben hem ingevuld, 148 passanten en toeristen zijn ondervraagd, 49 van de 79 winkeliers hebben een vragenlijst teruggestuurd, 5 recreatieondernemers en 5 horeca ondernemers zijn ook nog benaderd. Lees verder

 • Tunnelvisie

  De tunnel onder de N348, op het traject tussen Ommen en Lemelerveld, houdt velen al geruime tijd bezig. Terecht, want het betekent nogal wat als de voorgestelde keuzes ook nog eens direct of indirect met je bedrijf en/of met je woonsituatie te maken hebben. Lees verder

 • VVD Ommen op werkbezoek bij melkveehouderij Koonstra in Vinkenbuurt

  Pinken zijn de pubers onder de koeien. Dat schrijft Pieter Koonstra op 17 november jl op zijn facebook pagina. Deze opmerking omschrijft ook op heldere wijze hoe eigenaar Pieter en zijn vrouw Danielle hun bedrijf zien. De passie en de filosofie van beiden viel goed op te merken tijdens het werkbezoek op maandagavond 9 november. Het bedrijf is nagenoeg klaar; het woonhuis nadert zijn voltooiing. Rondom kerst hopen ze hierin te kunnen wonen. Maar dat hindert beiden momenteel niet om samen met hun 2 kinderen zeer dicht bij de koeien te wonen. In hun tijdelijke woonkamer zien ze het gedrag van hun koeien, staand en/of liggend op het zachte comfortabele ligbed. Lees verder

 • Algemene beschouwingen VVD-Ommen

  Geacht college, raadsleden, ambtelijke organisatie en toehoorders. Wij beginnen met dankzegging aan de opstellers van deze programmabegroting. Helder en duidelijk. Het is de vertaling van de aangenomen kadernota. De gestelde kaders heeft u hierin vertaald. Dit keer weer samen met de 2e berap en het MJP, maar nu ook met de 1e begrotingswijziging en de participatie. Specifiek financiële vragen en opmerkingen van ons en andere partijen heeft u via de reacties op de schriftelijke technische vragen afdoende beantwoord. Lees verder

 • Ontslag Burgemeester Marc-Jan Ahne

  Onze burgemeester Marc-Jan Ahne heeft ontslag genomen, dat is u vast niet ontgaan. Het vertrek kwam als een donderslag bij heldere hemel Voor iedereen kwam natuurlijk de vraag : Waarom? Voor velen is het moeilijk te begrijpen. De VVD fractie is van mening dat je iets pas kunt begrijpen als je de achtergrond kent. Deze achtergrond is ons niet bekend. Het is wel begrijpelijk dat er een moment komt waarop iemand uiteindelijk voor zichzelf en zijn gezin kiest. Lees verder

 • VVD Ommen fractie vraag voor het vragen half uurtje van de raad van 17 september 2015

  In de Stentor van 16 september lezen wij, dat de gemeente Zwolle de kosten van de asbest verwijdering uit het aangekochte GGD gebouw wil verhalen op de GGD en daarmee op de deelnemende gemeenten. Lees verder

 • Vluchtelingen vraagstuk

  In de raadsvergadering van 17 september heeft het CDA een extra agendapunt opgevoerd. Dit agendapunt ging over de problemen rond de stroom van vluchtelingen die momenteel Nederland binnen komt. De weergave in de Stentor is niet correct. Lees verder

 • Stage bij de Boer, door Richard de Ruiter, Plaatsvervangend Commissielid VVD Ommen

  In deze tijd van het jaar zit de groei er bij de jongen flink in en worden de nesten steeds verder opgesplitst tot uiteindelijk 2 of 4 dieren per kooi (afhankelijk van het kooitype). Op deze leeftijd kunnen dieren uit verschillende nesten probleemloos bij elkaar worden geplaatst, er is dan nog geen sprake van onderlinge rangorde-bepaling. Lees verder

 • Koopzondag

  De sceptici, vooral diegene die ook nog zelf zijn gaan kijken, krabben zich vast achter de oren bij het succes van de koopzondagen in Ommen. Veel mensen op de been; inwoners, bezoekers uit de regio en toeristen. Parkeerplaatsen vol en overal gestalde fietsen. Gezellige drukte in de winkels en meer mensen bij de horeca. Lees verder

 • Nieuwe VVD website.

  Momenteel wordt er achter de schermen hard gewerkt aan de nieuwe website van onze VVD afdeling. Alle lokale websites krijgen een nieuwe standaardwebsite, wat een doorontwikkelde versie is van onze huidige landelijke website www.VVD.nl. Lees verder

 • Hoeveel restafval willen we hebben?

  25 mei − In Ommen wordt nu al enige tijd het kunststof- en het gft (groenten-fruit en tuin) afval in aparte containers gedaan en opgehaald door de ROVA. En dat gaat prima. Het ingezameld kunststofafval heeft ten opzichte van 2013 een stijging van 121 % laten zien. En het gft afval steeg met 17% . We zien dus de noodzaak van het scheiden van ons afval in. Lees verder

 • Het centrum van Ommen wordt nog mooier.

  25 mei − Veel te lang wachten we nu al op de voltooiing van ons historisch centrum. Op 6 maart 2003 is de Ontwikkelingsvisie Ommen Centrum door de raad vastgesteld. In 2011 is het bestemmingsplan door de Raad van State onherroepelijk verklaard. Het democratisch verlopen proces is doorlopen en afgerond. Alle acties om door middel van bezwaarmakingen de bouw tegen te houden hebben geen resultaat gehad. Lees verder

 • Trillinghinder op de Stationsweg naar het verleden.

  13 april − Afgelopen najaar sprak de gemeenteraad in de commissie vergadering over de problemen van de trillinghinder voor de aanwonenden op de Stationsweg. Op onverklaarbare wijze is dit na de herinrichting van de Stationsweg ontstaan. Onderzoeksrapporten van het bedrijf Fugro, specialist in het verzamelen, interpreteren en beheren van gegevens over het aardoppervlak en de ondergrond, en Alcedo, adviseurs voor o.a. milieu en trillingen, gaven ook geen uitsluitsel over de oorzaak van deze trillinghinder. Lees verder

 • De VVD op bezoek in het Vechtdal

  18 maart − Twee vrijdagen stond het Vechtdal centraal bij de verkiezingscampagne van de VVD. Op 6 maart was de familie Zandman in Beerze het gastgezin. Helma Lodders, woordvoerder landbouw in de Tweede Kamer en Henk Veltkamp, nr. 3 op de lijst voor de provinciale staten verkiezingen, gingen in gesprek met de aanwezige boeren over de effecten van natura 2000 gebieden en de maatregelen die daarvoor genomen worden. Lees verder

 • VVD fractie en bestuur op bedrijfsbezoek. OCB Bouw BV, een bedrijf met passie.

  26 januari − Varen of het bouwbedrijf. Tussen deze twee passies had Klaas Jan Boessenkool voor zichzelf te kiezen. Beiden hadden zijn warme interesse. Uiteindelijk werd het toch het bouwbedrijf. Dit verklaart misschien ook het scala van bouwprojecten die vaak een relatie met recreatie en graag ook nog met het water hebben. Allemaal gedurende vele jaren onder zijn leiding gerealiseerd. Veel in Ommen maar ook tot ver buiten Ommen. Lees verder

 • Kosten wijzigingen bestemmingsplannen.

  17 november − Op initiatief van de VVD Ommen komt het college begin 2015 met een nota om de kosten van wijzigingen bestemmingsplannen aan te pakken. Nu komt het vaak voor dat mensen met een relatief klein plan een volledige, zware procedure moeten doorlopen, die veel kost in verhouding tot het initiatief. Lees verder