• Data fractie- raadscommissie- en raadsvergaderingen voor 2e helft 2018 bekend

  De meeste van ons zijn al volop bezig met vakantie, de ene is al geweest en de andere maakt aanstalten om te gaan. In onze stad zie je al volop toeristen die deze parel van het Vechtdal al gevonden hebben. Toch zijn wij alweer bezig met de voorbereidingen voor het politieke najaar. Lees verder

 • Waarom in de steunfractie VVD Ommen? Aldus een nieuwkomer.

  Graag wil ik deze vraag beantwoorden, aldus onze nieuwste aanwinst in de fractie. Lees verder

 • Start coalitie-onderhandelingen

  © VVD

  Komende week starten de coalitie-onderhandelingen Lees verder

 • Ilona blikt vooruit

  Ilona blik vooruit op de week Lees verder

 • Koninklijke onderscheiding voor Rinie Schunselaar-Henning

  © VVD

  Scheidend raadslid Rinie Schunselaar-Henning koninklijke onderscheiden Lees verder

 • Persbericht formatieproces Gemeente Ommen

  © VVD

  Persbericht Gemeente Ommen aangaande formatieproces Lees verder

 • Installatie nieuwe raadsleden namens VVD

  © VVD

  Installatie nieuwe raadsleden namens VVD Lees verder

 • Afscheidsrede Rinie Schunselaar-Henning

  © VVD

  Afscheidsrede Rinie Schunselaar-Henning Lees verder

 • VVD Cleanteam

  © VVD Ommen

  Zaterdag 10 maart was de tweede campagnedag in het teken van zwerfafval. Dit keer waren wij in Vilsteren. De VVD heeft zwerfafval als een van de speerpunten bij de gemeenteraadverkiezingen. Ommen heeft een groot en prachtig buitengebied. Daar genieten wij allen van, maar ook onze gasten. Zwerfafval staat hoog op de ergernis agenda . Lees verder

 • Opruimen zwerfafval

  © VVD Ommen

  Iedereen stoort zich aan zwerfafval. Daarom vraagt de VVD er weer aandacht voor bij de verkiezingen. Je weet dat het niet hoort, maar toch gebeurt het. Gooi maar van je af, een ander ruimt het wel op. Wat velen niet weten is dat koeien vaak het slachtoffer van zwerfafval in de weilanden zijn, omdat het bij het maaien in het voer terecht komt. Het kost vele dieren het leven wanneer door stukjes blik of ander scherp afval de maagwand perforeert. Lees verder

 • VVD ommen

  VVD ommen neemt je even mee met een aantal speerpunten van het verkiezingsprogramma. Klik op "Verkiezingsprogramma" voor het hele programma. Lees verder

 • Verkiezingsprogramma op 1 A4? Het kan...

  Verkiezingsprogramma van de VVD Ommen op 1 A4-tje in een wordcloud. Lees verder

 • Nieuwjaarswens

  De nieuwjaarwensen van de VVD Ommen kandidaten: Lees verder

 • Kandidaten Gemeenteraadsverkiezingen VVD Ommen bekend

  Op 20 november is de algemene ledenvergadering van de VVD Ommen unaniem akkoord gegaan met de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 Lees verder

 • 2017 loopt bijna ten einde.

  2017 loopt bijna ten einde. De agenda's van het college laten toch nog veel afspraken zien. Vooral de vaste overleggen die het college met vertegenwoordigers van allerlei organisaties heeft. Er zijn geregeld momenten waarop gesproken wordt met organisaties Lees verder

 • Donderslag bij heldere hemel

  Donderslag bij heldere hemel. Mokerslag. Bijltjesdag. Zo zou ik woensdagavond 25 oktober kunnen omschrijven. Want het bericht van de kandidaatstellingscommissie, dat ik plaats 5 op de voor te stellen kandidatenlijst kreeg toegewezen kwam hard aan. Lees verder

 • Algemene Beschouwingen 9 november 2017

  Algemene Beschouwingen 9 november 2017 Namens de VVD Ommen fractie heb ik tijdens de algemene beschouwingen onderstaande inbreng naar voren gebracht. Op vele opmerkingen en vragen reageerde het college positief. Een aantal zaken komen op termijn terug. Het is goed te melden dat de begroting 2018 door de voltallige raad is goedgekeurd. De VVD fractie is blij te kunnen constateren dat veel van wat aan het begin door de coalitie voor deze raadsperiode is voorgesteld ook gerealiseerd is. Lees verder

 • Economische Visie Ommen 2030

  De economische visie Ommen 2030 geeft een vergezicht waar we in de toekomst met Ommen naar toe willen. In het coalitieprogramma en in het College Uitvoeringsprogramma is dit ook aangegeven als een van de belangrijkste speerpunten van het gemeentelijk beleid. En nu, zeker na de economische recessie, biedt Ommen kansen voor groei en dynamiek op velerlei gebieden. In de commissie- en raadsvergadering van september is hierover dan ook uitvoerig gesproken. Lees verder

 • De week van Ilona Lagas

  Het zal niemand verbazen dat wij als college de afgelopen week wat dubbel hebben ervaren. Door de ziekte van Hans ter Keurst en de vakantietijd voor de boeg, is er door de coalitie snel geschakeld om een vervanging voor Hans te regelen. Lees verder

 • Versnellingsagenda maatregelenplan 2017-2019 Woonvisie

  In de Raadsvergadering van 20 juli is de Versnellingsagenda maatregelenplan van de Woonvisie 2015-2025 unaniem aangenomen. Deze woonvisie gaf de ambitie aan van wat we willen t.a.v. het wonen voor de lange termijn. Maar ook werd toen al duidelijk gesteld dat een (tweejaarlijkse) actualisatie diende te komen om te voorkomen achter de feiten te lopen. Economische ontwikkelingen dienen nauwlettend te worden gemonitord. Economische veranderingen bv. kunnen in korte termijn een andere kijk op de zaak geven. Lees verder