• Economische Visie Ommen 2030

  De economische visie Ommen 2030 geeft een vergezicht waar we in de toekomst met Ommen naar toe willen. In het coalitieprogramma en in het College Uitvoeringsprogramma is dit ook aangegeven als een van de belangrijkste speerpunten van het gemeentelijk beleid. En nu, zeker na de economische recessie, biedt Ommen kansen voor groei en dynamiek op velerlei gebieden. In de commissie- en raadsvergadering van september is hierover dan ook uitvoerig gesproken. Lees verder

 • De week van Ilona Lagas

  Het zal niemand verbazen dat wij als college de afgelopen week wat dubbel hebben ervaren. Door de ziekte van Hans ter Keurst en de vakantietijd voor de boeg, is er door de coalitie snel geschakeld om een vervanging voor Hans te regelen. Er is gekozen voor twee parttimers. Ieder voor 50%. Wij hopen dat Hans snel weer beter wordt. Ondertussen zullen Theo Katerberg en ik hem zo goed mogelijk vervangen. Maandagavond zijn we geïnstalleerd dus onze week begon op dinsdag. Deze dag stond in het teken van de gebruikelijke college vergadering en wij werden meegenomen in het proces van de piketdienst. Er staat 24 uur per dag een collegelid paraat voor calamiteiten. Je moet dus bereikbaar en binnen een half uur in Ommen kunnen zijn. Lees verder

 • Versnellingsagenda maatregelenplan 2017-2019 Woonvisie

  In de Raadsvergadering van 20 juli is de Versnellingsagenda maatregelenplan van de Woonvisie 2015-2025 unaniem aangenomen. Deze woonvisie gaf de ambitie aan van wat we willen t.a.v. het wonen voor de lange termijn. Maar ook werd toen al duidelijk gesteld dat een (tweejaarlijkse) actualisatie diende te komen om te voorkomen achter de feiten te lopen. Economische ontwikkelingen dienen nauwlettend te worden gemonitord. Economische veranderingen bv. kunnen in korte termijn een andere kijk op de zaak geven. Lees verder

 • Wisselingen in college en Fracties

  Wethouder Hans ter Keurst is al geruime tijd ziek. Dat geeft veel, te veel werkdruk binnen het college. Het college heeft daarom aan de coalitie gevraagd te zoeken naar een oplossing voor de periode dat Hans ter Keurst ziek is. Lees verder

 • VVD Ommen te gast op de Imminkhoeve

  De VVD was met geïnteresseerde leden te gast op de Imminkhoeve. Voor velen was het een verassing hoe groot dit vakantie complex is. Als je door Lemele rijdt zie eigenlijk alleen de boerderij goed. Lees verder

 • Uitbreiding Sporthal De Carroussel

  De afgelopen periode is er veel gesproken over een uitbreiding van de sport accommodatie in Ommen. Er zijn hiervoor verschillende redenen. Het is een vaststaand feit dat de gemeente voldoende gymnastiek voorzieningen moet hebben voor alle leerlingen van de gemeente Ommen. Nu het Vechtdal College een aanzienlijke groei heeft doorgemaakt betekent dit wettelijk dat ook hierin de gymnastiek mogelijkheden door de gemeente moeten worden aangeboden. Daar is geen ontkomen aan. We hebben als fractie wel aangegeven het jammer te vinden dat hier bij de bouw van het Vechtdal College onvoldoende aandacht aan is geschonken. Lees verder

 • Algemene Beschouwingen begroting 2017

  Algemene beschouwingen bij - Begroting 2017 - MJP - 2e Berap - 1e Begrotingswijziging 2017 Begroting 2017 Geacht college, leden van de gemeenteraad, ambtelijke organisatie en belangstellenden. Vandaag bespreken wij de begroting voor 2017 zoals die door het college is aangeboden. De begroting raakt de bevolking van Ommen in de volle breedte. De bewoners, instellingen, verenigingen, bedrijven en organisaties zijn allen betrokken bij financiële veranderingen. Of ze nu positief of negatief zijn, ze hebben er mee te maken. De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat de begroting zoals die nu gepresenteerd is, voor buitenstaanders niet te lezen is. Ruim 160 pagina’s. Natuurlijk zal bijvoorbeeld een vereniging of bedrijf zoeken naar hun eigen hoofdstuk, maar wat een begroting juist interessant maakt is de integrale afweging. Burgerparticipatie en integraal werken zijn de begrippen waarlangs wij tegenwoordig alles willen oppakken. Dan is een begroting in de huidige vorm onvoldoende. Wel goed als ondersteunend stuk voor de vakmensen en ingewijden, maar niet voor derden die begrip voor de keuzes moeten kunnen hebben. Eerder wezen wij u op het voorbeeld van Zaandam. Vraag: Hoe gaat u dit voor het komende jaar oppakken? Lees verder

 • Kadernota 2017

  Raad van Ommen: geen verhoging Toeristenbelasting Gisteravond (23-6) is de kadernota 2017 door de gemeenteraad van Ommen vastgesteld met een aantal duidelijke toezeggingen en afspraken. Het VOV heeft tegen alle voorstellen gestemd. De overige partijen zijn het eens over de hieronder genoemde opdrachten naar het college. Wij zien dit als haalbare doelen. De koers van alle partijen is duidelijk: geen verhoging van de toeristenbelasting. Wel willen alle partijen, op de VOV na, een vorm van ondernemersbelasting en kunnen we niet om een verhoging van de OZB voor niet-woningen heen. Vanwege financiële redenen stellen we de realisatie van Kindplein West voor de periode van 2 jaar uit. Met deze koers gaat B&W van Ommen aan de slag en komt in oktober bij de begrotingsbehandeling 2017 met een uitgewerkt voorstel. We ontvangen daarbij een financieel totaal overzicht. Lees verder

 • Koopzondagen

  Onlangs is het draagvlakonderzoek over de zondag openstelling winkels aan de raad aangeboden. 2000 enquêtes zijn aan de inwoners verzonden, 532 hebben hem ingevuld, 148 passanten en toeristen zijn ondervraagd, 49 van de 79 winkeliers hebben een vragenlijst teruggestuurd, 5 recreatieondernemers en 5 horeca ondernemers zijn ook nog benaderd. Lees verder

 • Tunnelvisie

  De tunnel onder de N348, op het traject tussen Ommen en Lemelerveld, houdt velen al geruime tijd bezig. Terecht, want het betekent nogal wat als de voorgestelde keuzes ook nog eens direct of indirect met je bedrijf en/of met je woonsituatie te maken hebben. Lees verder

 • VVD Ommen op werkbezoek bij melkveehouderij Koonstra in Vinkenbuurt

  Pinken zijn de pubers onder de koeien. Dat schrijft Pieter Koonstra op 17 november jl op zijn facebook pagina. Deze opmerking omschrijft ook op heldere wijze hoe eigenaar Pieter en zijn vrouw Danielle hun bedrijf zien. De passie en de filosofie van beiden viel goed op te merken tijdens het werkbezoek op maandagavond 9 november. Het bedrijf is nagenoeg klaar; het woonhuis nadert zijn voltooiing. Rondom kerst hopen ze hierin te kunnen wonen. Maar dat hindert beiden momenteel niet om samen met hun 2 kinderen zeer dicht bij de koeien te wonen. In hun tijdelijke woonkamer zien ze het gedrag van hun koeien, staand en/of liggend op het zachte comfortabele ligbed. Lees verder

 • Algemene beschouwingen VVD-Ommen

  Geacht college, raadsleden, ambtelijke organisatie en toehoorders. Wij beginnen met dankzegging aan de opstellers van deze programmabegroting. Helder en duidelijk. Het is de vertaling van de aangenomen kadernota. De gestelde kaders heeft u hierin vertaald. Dit keer weer samen met de 2e berap en het MJP, maar nu ook met de 1e begrotingswijziging en de participatie. Specifiek financiële vragen en opmerkingen van ons en andere partijen heeft u via de reacties op de schriftelijke technische vragen afdoende beantwoord. Lees verder

 • Ontslag Burgemeester Marc-Jan Ahne

  Onze burgemeester Marc-Jan Ahne heeft ontslag genomen, dat is u vast niet ontgaan. Het vertrek kwam als een donderslag bij heldere hemel Voor iedereen kwam natuurlijk de vraag : Waarom? Voor velen is het moeilijk te begrijpen. De VVD fractie is van mening dat je iets pas kunt begrijpen als je de achtergrond kent. Deze achtergrond is ons niet bekend. Het is wel begrijpelijk dat er een moment komt waarop iemand uiteindelijk voor zichzelf en zijn gezin kiest. Lees verder

 • VVD Ommen fractie vraag voor het vragen half uurtje van de raad van 17 september 2015

  In de Stentor van 16 september lezen wij, dat de gemeente Zwolle de kosten van de asbest verwijdering uit het aangekochte GGD gebouw wil verhalen op de GGD en daarmee op de deelnemende gemeenten. Lees verder

 • Vluchtelingen vraagstuk

  In de raadsvergadering van 17 september heeft het CDA een extra agendapunt opgevoerd. Dit agendapunt ging over de problemen rond de stroom van vluchtelingen die momenteel Nederland binnen komt. De weergave in de Stentor is niet correct. Lees verder

 • Stage bij de Boer, door Richard de Ruiter, Plaatsvervangend Commissielid VVD Ommen

  In deze tijd van het jaar zit de groei er bij de jongen flink in en worden de nesten steeds verder opgesplitst tot uiteindelijk 2 of 4 dieren per kooi (afhankelijk van het kooitype). Op deze leeftijd kunnen dieren uit verschillende nesten probleemloos bij elkaar worden geplaatst, er is dan nog geen sprake van onderlinge rangorde-bepaling. Lees verder

 • Koopzondag

  De sceptici, vooral diegene die ook nog zelf zijn gaan kijken, krabben zich vast achter de oren bij het succes van de koopzondagen in Ommen. Veel mensen op de been; inwoners, bezoekers uit de regio en toeristen. Parkeerplaatsen vol en overal gestalde fietsen. Gezellige drukte in de winkels en meer mensen bij de horeca. Lees verder

 • Nieuwe VVD website.

  Momenteel wordt er achter de schermen hard gewerkt aan de nieuwe website van onze VVD afdeling. Alle lokale websites krijgen een nieuwe standaardwebsite, wat een doorontwikkelde versie is van onze huidige landelijke website www.VVD.nl. Lees verder

 • Hoeveel restafval willen we hebben?

  25 mei − In Ommen wordt nu al enige tijd het kunststof- en het gft (groenten-fruit en tuin) afval in aparte containers gedaan en opgehaald door de ROVA. En dat gaat prima. Het ingezameld kunststofafval heeft ten opzichte van 2013 een stijging van 121 % laten zien. En het gft afval steeg met 17% . We zien dus de noodzaak van het scheiden van ons afval in. Lees verder

 • Het centrum van Ommen wordt nog mooier.

  25 mei − Veel te lang wachten we nu al op de voltooiing van ons historisch centrum. Op 6 maart 2003 is de Ontwikkelingsvisie Ommen Centrum door de raad vastgesteld. In 2011 is het bestemmingsplan door de Raad van State onherroepelijk verklaard. Het democratisch verlopen proces is doorlopen en afgerond. Alle acties om door middel van bezwaarmakingen de bouw tegen te houden hebben geen resultaat gehad. Lees verder