Verkiezingsprogramma 2022

 • Ruimte voor onze inwoners

  Initiatieven uit ...

  De VVD steunt inwoners met initiatieven om hun eigen leefomgeving te verbeteren.

  Lees meer
 • Ruimte voor onze inwoners

  Leven in het buitengebied

  Alle generaties moeten in het buitengebied kunnen blijven wonen.

  Lees meer
 • Ruimte voor onze inwoners

  Omgevingswet

  Als plannen binnen kaders voldoen aan die visie, wordt gekeken hoe ze gerealiseerd kunnen worden.

  Lees meer
 • Ruimte voor onze agrarische ...

  Goed beleid voor VAB

  Goed beleid voor vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen (VAB).

  Lees meer
 • Ruimte voor onze agrarische ...

  Sterke agrarische sector

  De agrarische sector is een van de belangrijkste economische pijlers in ons gebied.

  Lees meer
 • Ruimte voor ondernemen

  Ondernemen

  Ondernemers uit alle sectoren zijn de motor van Ommen.

  Lees meer
 • Ruimte voor recreatie

  Ontwikkelruimte voor ...

  Ommen is een topspeler in de recreatiesector.

  Lees meer
 • Ruimte voor recreatiewoningen

  Voor recreatiewoningen

  VVD Ommen wil kritisch kijken naar de functie van bestaande recreatiewoningen.

  Lees meer
 • Ruimte voor zelfstandigheid

  Zelfstandige gemeente

  Ommen heeft gekozen voor een zelfstandige gemeente.

  Lees meer
 • Ruimte voor verkeer

  Aansluiting N36

  De aansluiting op de N36 aan de oostkant van Ommen is wel een wens, maar een hele dure.

  Lees meer
 • Ruimte voor verkeer

  Openbaar vervoer

  Verkeer is ook openbaar vervoer. De VVD zet in op een goed openbaar vervoer.

  Lees meer
 • Ruimte voor verkeer

  Tegengaan sluipverkeer

  Sluipverkeer zorgt regelmatig voor verkeersproblemen en gevaarlijke situaties.

  Lees meer
 • Ruimte voor verkeer

  Veilig verplaatsen

  Verkeer raakt ons allemaal.

  Lees meer
 • Ruimte voor verkeer

  Verkeer centrum

  De routing voor auto’s en bezorgend verkeer in het centrum moet logisch zijn.

  Lees meer
 • Ruimte voor verkeer

  Verkeersvisie

  De verkeersvisie is geen statisch document.

  Lees meer
 • Ruimte voor duurzaamheid

  Innovatie

  De VVD steunt de innovatie, maar zet niet in op achterhaalde systemen.

  Lees meer
 • Ruimte voor duurzaamheid

  Schone omgeving

  Zwerfafval heeft onze aandacht.

  Lees meer
 • Ruimte voor wonen

  Betaalbaar wonen

  Wij willen voor heel Ommen met spoed betaalbare huurwoningen voor alle inkomensklassen.

  Lees meer
 • Ruimte voor wonen

  Flexibele bestemmingen ...

  In het centrum gaan wij voor flexibele bestemmingen.

  Lees meer
 • Ruimte voor wonen

  Nieuwe woonvormen

  Wij willen ruimte voor nieuwe woonvormen.

  Lees meer
 • Ruimte voor goede zorg en ...

  Doen wat nodig is

  Vechtdal is voor ons het maximale gebied.

  Lees meer
 • Ruimte voor goede zorg en ...

  Jeugdzorg

  Jeugdzorg kan het best aangestuurd worden vanuit de nabije omgeving van de zorgvragende.

  Lees meer
 • Ruimte voor goede zorg en ...

  Lokale aanbestedingen

  Zorg wordt via aanbesteding georganiseerd

  Lees meer
 • Ruimte voor goede zorg en ...

  Preventieve zorg

  Stimuleren van gezond leven, passend bij de doelgroep.

  Lees meer
 • Ruimte voor goede zorg en ...

  Samen Doen Team

  Het Samen Doen Team heeft aandacht voor de hulpvraag van alle inwoners.

  Lees meer
 • Ruimte voor onderwijs

  Breed onderwijsaanbod

  Door het complete pakket van peuterspeelzalen tot een volwaardig voortgezet onderwijs, is Ommen een goede woongemeente.

  Lees meer
 • Ruimte voor onderwijs

  Speciaal onderwijs

  Ook het speciaal onderwijs heeft plek in Ommen.

  Lees meer
 • Ruimte voor alle verenigingen

  Behouden sterk ...

  Ommen kent een sterk verenigingsleven op allerlei terreinen. Belangrijk voor de sociale cohesie en onze gezondheid.

  Lees meer
 • Ruimte voor kunst en cultuur

  Iedereen kan deelnemen ...

  Ommen kent een rijke en veelzijdige traditie op bet gebied van kunst en cultuur.

  Lees meer
 • Ruimte voor een gezond ...

  Kritisch op kosten

  Wij zijn wars van verhogingen van belastingen om de begroting sluitend te maken.

  Lees meer