Economische Visie Ommen 2030

 

Niet iedere fractie was voor 100% tevreden met de inhoud van deze visie. “Te weinig concrete speerpunten”  was de algemene opvatting. Op zich begrijp ik dat het niet eenvoudig is altijd concrete speerpunten aan te geven. Er kan in de komende jaren nog zoveel veranderen. Maar ook ik miste concreetheid.

Deze economische visie is opgesteld met daarbij de betrokkenheid van OVO- HVO- LTO Vechtdal en het Recreatieplatform Ommen. In de raadsvergadering heb ik  aangegeven dat het goed is om ook de inwoners van Ommen hierbij te betrekken. Want soms liggen oplossingen ook dichtbij nl. bij de inwoners van Ommen.

In de raadsvergadering is lang gedebatteerd over deze visie. Niet zozeer inhoudelijk, daar was eigenlijk niets mis mee. Maar het bleef in het debat steken bij het gemis aan concreetheid.

Na toezegging van de wethouder om de raad voor de begrotingsraad van 9 november a.s. een nadere (financiële) onderbouwing van het uitvoeringskader te sturen  kon bijna de hele raad meegaan met het voorstel. Alleen de VOV was tegen. Deze fractie vond de toezeggingen van de wethouder onvoldoende.

Rinie Schunselaar-Henning

Fractievoorzitter