Kandidatenlijst Provinciale Staten ongewijzigd vastgesteld

Tijdens een drukbezochte vergadering in Markelo hebben de Overijsselse leden van de VVD de kandidatenlijst voor de verkiezingen van Provinciale Staten op 20 maart 2019ongewijzigd vastgesteld.

Lijsttrekker Monique van Haaf noemt het een ‘stevige ploeg, met vertegenwoordigers uit alle windstreken, die enthousiasme, expertise en ervaring meebrengen om met vertrouwen de campagne en een nieuwe Statenperiode in te gaan.

In Overijssel hebben we de ruimte om te wonen, recreëren en te ondernemen. De vrijheid om ons leven in te richten zoals we dat zelf willen. Economische groei en ruimte voor eigen initiatieven zijn hiervoor belangrijke voorwaarden. Monique van Haaf: “Daarom is het mooi dat we een team presenteren dat enerzijds goede politieke en bestuurlijke ervaring heeft, en anderzijds juist vernieuwende inzichten kan bieden vanuit diverse invalshoeken”.

Een leefbaar Overijssel, dat zich kenmerkt door haar inwoners, die leren, die werken, die ondernemen, die genieten! Inwoners die op eigen wijze bijdragen aan en genieten van onze diverse streken. Zoals het Vechtdal, Salland, Twente, Zwolle en Kop van Overijssel. Aan de wisselwerking tussen onze steden en landelijk gebied ontlenen we onze identiteit. Dat maakt Overijssel!

De VVD stimuleert deze diversiteit, het ondernemerschap en zelfredzaamheid van onze inwoners en bedrijven. Door te focussen op maatwerk en ruimte te bieden aan experiment. Overijssel is een provincie waar we met innovatie en ontwikkeling bijdragen aan het behoud van datgene wat Overijssel kenmerkt. Een provincie waar betaald werk, mooi wonen en goede wegen bijdragen aan onze kwaliteit van leven

‘Samen met dit team ga ik mij inzetten om Overijssel elke dag weer een stukje mooier te maken’, aldus Lijsttrekker Monique van Haaf.