Schaduwfractie, wat doet deze?

Bijdrage van ons kersvers schaduwfractielid Hans Kersbergen. Hij draait nu een aantal weken mee in onze fractie en wil graag inzicht geven in deze werkzaamheden.

© VVD Ommen

Wat doet een schaduwfractie?

Kort gezegd: Een schaduwfractie ondersteunt de fractie die de partij vertegenwoordigt in de gemeenteraad en de leden van de raadscommissies.

Deze schaduwfractie bestaat uit leden die meedenken over één of meer portefeuilles.

Een lid van de schaduwfractie kiest voor 1 of meerdere portefeuilles die zijn interesse hebben of waar hij deskundig in is.

Hij leest actief alle raadsstukken die zijn belangstelling hebben en geeft advies aan de raadsleden. 

Ook kan een lid van de schaduwfractie nadere informatie verzamelen en eventueel onderzoeken uitvoeren naar bepaalde onderwerpen:  kloppen de gegevens die door het college in het voorstel  worden aangedragen ?

Hij overlegt regelmatig met de raadsleden naar aanleiding van zijn bevindingen. De raadsleden zijn aanwezig op de vergaderingen van de schaduwfractie.

Ook kan hij samen met de raadsfractie of namens hen een werkbezoek brengen naar aanleiding van het onderwerp.

De schaduwfractie komt bijeen op de maandag voorafgaande aan de Raads / commissie – vergaderingen. Indien nodig vergadert deze fractie vaker.

 

Waarom meedoen aan de schaduwfractie?

Meedenken met de raads – en commissieleden!

Ook om zo op de hoogte blijven van wat er op politiek gebied gebeurt in Ommen en hoe mijn woonplaats bestuurd wordt !

En een mooie gelegenheid om  indirect mee te praten over actuele raadsvoorstellen!


Hans Kersbergen