Schriftelijke vragen aangaande bestrijden eikenprocessierups

Naar aanleiding van berichten in de media dat de overlast dit jaar beduidend meer zal zijn, heeft de fractie schriftelijke vragen gesteld.

© VVD Ommen

VVD Ommen heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over de bestrijding van de eikenprocessierups . Dit omdat het kenniscentrum eikenprocessierups waarschuwt voor een overlast die 3x groter is dan vorig jaar terwijl wethouder Bongers hetzelfde bedrag heeft gereserveerd voor bestrijding als vorig jaar. Wat ons betreft moet dat met spoed  verhoogd worden en de bestrijding voortvarend opgepakt .


Ilona Lagas