VVD denkt mee met bouwers Ommer Vechtzomp

Woensdag 14-8-2019 is er veel media-aandacht voor de bouw van de Ommen Vechtzomp. Zowel de Stentor alsook op Overijssel Vandaag hebben een artikel/reportage geweid aan de zomp.

VVD Ommen heeft net zoals de media belangstelling voor de Ommen Vechtzomp en heeft hier tijdens de Kadernota in juni aandacht voor gevraagd in de vorm van een Motie Vreemd. Met deze motie wilden we Aanjaaggeld beschikbaar stellen voor de bouw. Het bedrag van € 35.000 zou gehaald kunnen worden uit het participatiebudget van 2019. De volledige raad was positief over dit voorstel en deze motie werd raadsbreed aangenomen.

We zijn als VVD blij dat ook de politiek belangstelling heeft voor de Ommen Zomp en we kijken dan ook reikhalzend uit naar het moment dat deze het ruime sop gaat kiezen.


Namens fractie VVD,

Richard Smits