Verruiming koopzondagen een feit

Donderdag 28 november stond een historisch onderwerp op de agenda van de raad. Na de evaluatie van de winkelwijken , werd nu het raadsvoorstel besproken waarin een verruiming werd voorgesteld van de zondag-openstelling. Hieronder de bijdrage van onze fractie

De fractie van de VVD heeft via deze bijdrage ons standpunt voor de koopzondagen toegelicht.
Het zal de leden van de raad en het college niet verbazen dat wij zeggen “ eindelijk” ! Daar waar wij vooropliepen toen wij in 2015 het besluit namen voor de regeling die in 2016 inging, lopen we inmiddels achteraan. Dat was onnodig en jammer van de kosten van “ het bureautje” dat dit onderzoek heeft uitgevoerd. Het is niet anders. In de commissie vergadering liepen de emoties best hoog op. Evenals op social media. De keuzevrijheid is blijkbaar voor winkeliers een anderen dan voor vele andere beroepsgroepen en bedrijven. Daar waar mensen die in een winkel werken tegen hun principes gedwongen zouden kunnen worden om op zondag te werken, wordt dit niet als een risico gezien binnen de recreatiebedrijven, de horeca, het openbaar vervoer, de zorg, ziekenhuizen, de tankstations, zwembaden, agrarische bedrijven en zo zijn er nog veel meer beroepen en bedrijven of instellingen te noemen. Ook veel bedrijven dus waar niet alleen noodzakelijke werkzaamheden het open zijn noodzakelijk maken. Gewoon economische activiteiten dus. Het is voor onze fractie een onbegrijpelijke discussie. Ook de zondagsrust en daarmee de gezinsdag wordt als belemmerende factor aangehaald. Blijkbaar is dat ook niet relevant voor eerder genoemde beroepsgroepen. Waar de heer Marsman in een artikel in het Ommer nieuws schreef; Een dag in de week overbodige werkzaamheden achterwege te laten, lijkt dan ook niet strijdig met dit voorstel. Dat kan immers ook op zaterdag. Behandel ondernemers in de detailhandel dan ook niet anders. Deze bijzondere discriminatie van ondernemers past niet in een democratisch bestel. Ook zij hebben dezelfde keuzevrijheid om open of dicht te zijn, om wel of niet te werken en op welke dag zij hun rust willen nemen. Het risico van verlies aan inkomen voor winkels die niet op zondag open gaan,  ligt veel meer bij de consument die niet fysiek shopt, maar via internet. De fractie van de VVD steunt van harte dit collegevoorstel en gaat ervan uit dat de ondernemers onderling een goede balans zullen weten te vinden bij de openstellingen. Wel verzoeken wij het college met klem om een snelle publicatie. De ondernemers hebben het vaak zwaar  en kunnen alle extra mogelijkheden juist in deze tijd van het jaar goed gebruiken. Wij hadden een amendement voorbereid voor een snelle publicatie van deze verordening. Na overleg met de griffie en de ambtelijke organisatie is ons duidelijk geworden dat dat op zijn snelst op 4 december kan. Kunnen wij ervan uit gaan dat dat ook werkelijk gebeurt? 

Aldus de bijdrage van Ilona Lagas, namens fractie VVD Ommen