Politieke werkelijkheid versus ondernemerspraktijk

De meeste ondernemers kennen Jacco Vonhof, de rasondernemers. Dinsdag plaatste het Algemeen Dagblad een column van Jacco, waarin hij kritisch is naar onze huidige regering. Ondanks dat we als VVD in deze laatstgenoemde zitting hebben, vonden we het toch een zeer passend stuk, die we graag met jullie willen delen.

Een krappe week voor de Kerst ontkom ik er niet aan om hier alvast wat terug te blikken; op mijn eerste volle jaar als voorzitter van MKB-Nederland.

 

Bij mijn aantreden stond het overbruggen van de kloof tussen 'Den Haag' en de ondernemerspraktijk bovenaan mijn prioriteitenlijstje. Dat blijkt een weerbarstige klus.


In hun eigen werkelijkheid


Toen vanaf de zijlijn en inmiddels aan de frontlinie zie ik een kabinet en politiek die hard aan het werk zijn, maar in hun eigen werkelijkheid. En dat is een andere dan die van ondernemers.  Dat de politiek zo versnipperd is en coalitiepartijen soms niet zomaar op één lijn zitten, helpt daar niet bij.


Alles wat niet is gebeurd

 

Het meest in het oog springende voorbeeld van 2019 is natuurlijk alles wat er rond stikstof en PFAS is gebeurd. Of beter gezegd: níet is gebeurd. Terwijl de politiek uitgebreid de tijd neemt met adviescommissies, metingen, debatten en ik weet niet wat allemaal, droogt het werk bij ondernemers op. Die snappen niet hoe ze in Den Haag zolang met zichzelf bezig kunnen zijn, terwijl zij als gevolg daarvan failliet dreigen te gaan. Het duurt allemaal veel te lang.


Redenering die geen ondernemer volgt


Of neem de Wet Arbeidsmarkt in Balans die op 1 januari in werking treedt. Het kabinet wil werkgevers ertoe bewegen om meer vaste contracten aan te bieden. Hoe? Met name door tijdelijk werk duurder te maken. Het is een redenering die geen ondernemer volgt. Het werkt op papier misschien zo, maar niet in de praktijk. Beleid dat wordt gemaakt met zo weinig begrip voor de manier waarop een bedrijf wordt gerund, kan niet succesvol zijn.


Het rapport is daar een mooi staaltje van 


Ondernemers begrijpen ook niet hoe dingen ineens zo snel kunnen veranderen aan 'die andere kant'. Het recente rapport van De Nederlandsche Bank over spaaroverschotten is daar een mooi staaltje van. Ten tijde van de crisis was het probleem dat het mkb te weinig vlees op de botten had. En nu ineens is het probleem dat ze juist te dik zijn geworden. Moeten we dat niet fiscaal gaan aanpakken, opperde DNB zelfs daarbij. Terwijl ze niet kan uitleggen wat er zo erg aan is dat ondernemers buffers aanhouden, precies zoals hen nota bene werd gevraagd.


Mijn voornemen is om het anders te gaan doen


Gelukkig gaat het niet altijd zo en hebben we dit jaar ook genoeg lobbysuccessen voor ondernemers behaald. Mijn voornemen voor 2020 is evenwel om het daarnaast toch ook wat anders te gaan doen: het land ingaan, nieuwe allianties zoeken, aan de slag met oplossingen voor Nederland waarbij ondernemers zélf aan de bal zijn. Want wat de politiek ook niet altijd ziet, is de enorme maatschappelijke bijdrage die ondernemers leveren. En niet omdat het kabinet dat probeert af te dwingen, maar omdat ondernemers zelf de drive hebben om het goede te doen.


Jacco Vonhof
voorzitter MKB-Nederland