Meer Laadpalen!

VVD Ommen pleit voor meer laadpalen

VVD Ommen pleit voor meer laadpalen!

Het is de bedoeling dat over 9 jaar geen enkele conventionele auto meer geproduceerd wordt en dat er louter elektrische auto’s verkocht worden. Dat zal ook in de gemeente Ommen leiden tot een enorme toename van elektrische auto’s.

De Gemeente Ommen heeft in haar duurzaamheidsprogramma een kernpunt gemaakt van het goede voorbeeld geven. Dit komt tot op heden vooral in uiting in zonnevelden en windmolen. Dit zijn geen projecten waar de inwoners direct baad bij hebben. Laadpalen zijn wel onderdelen van duurzame projecten waarbij burgers direct voordeel hebben.  

Daarom heeft de VVD Ommen het gemeentebestuur via een motie verzocht om een plan te maken voor extra laadpalen. Deze motie is ingediend op de gemeenteraadsverkiezing van 11 november 2021

De desbetreffende motie is hieronder te vinden.