VVD Ommen wil veilige treinverbinding!

VVD Ommen baalt van trein overlast!
Reizigers van de trein Zwolle-Emmen hebben al geruime tijd last van overlast. Deze overlast wordt veelal veroorzaakt door uitgeprocedeerde asielzoeker uit zo genoemde veilige landen. 
Niet alleen reizigers ondervinden hinder, ook voor treinpersoneel is de maat vol. Zij hebben regelmatig te maken met agressie wanneer zij hun werkzaamheden uitvoeren in de trein. Ze hebben dagelijks te maken met zwartrijders, vandalisme en worden bespuugd of belaagd. In de afgelopen vijf jaar is het aantal geweldsincidenten op de vechtdallijn vervijfvoudigd. 
Deze vervelende situatie geniet inmiddels de aandacht van de landelijke politiek. Zo heeft de provincie Overijssel een miljoen euro beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de veiligheid. De staatssecretarissen Van Weyenberg (infrastructuur en Waterstaat) en Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) hebben treinpersoneel beperkte geweldsbevoegdheden gegeven. 
Conducteurs op de vechtdallijn mogen voortaan "geweld" tegen agressieve en opstandige passagiers gebruiken. Daarnaast worden ze uitgerust met handboeien en mogen ze preventief fouilleren. 
Al in november 2020 hebben de fractieleden van de gemeenteraad, tezamen met Tweede Kamerlid Daniel Koerhuis aandacht gevraagd voor dit probleem. VVD Ommen steunt de maatregelen maar zal de situatie blijven monitoren. Veiligheid, ook in het openbaar vervoer, blijft voor ons een speerpunt!
Zet cookies aan om de video te tonen.