Waar blijft het erfgoed?

Tijdens de commissievergadering van 20 januari heeft fractievoorzitter Richard Smits enkele opmerkingen en vragen over de Cultuur en Erfgoednota.

Als VVD Ommen verbazen we ons dat in de voorliggende nota het hoofdzakelijk gaat over cultuur en als het kan in erfgoed, dat is nogal wat. Erfgoed is een van de belangrijke pijlers in de omgevingswet en de nota erfgoed zal ook onder de omgevingswet gevoegd worden. Vrij vertaald vanuit de omgevingsvisie. “Erfgoed vormt een afspiegeling van de geschiedenis”,   Ommen in dit geval. Het kan bij transformatietrajecten een drager en inspiratiebron zijn voor de stedelijke ontwikkelingen.” Wij zouden graag zeggen dat dat niet alleen kan maar moet!”

Hoe kijkt de portefeuillehouder naar ons standpunt?

Erfgoed en de verantwoordelijkheid die daarmee gemoeid is ontbreekt. Het gaat niet om mooi of lelijk, maar het verloren gaan of verwaarlozen van Ommer erfgoed. En dat gaat in eerste instantie over de eigenaren van die monumenten. Of het nu de gemeente of particuliere eigenaren betreft. De laatst geactualiseerde versie is, zover wij kunnen terugkijken uit 2011.

Wanneer kunnen we de nieuwe erfgoedverordening verwachten?

Bij monumentaal bezit horen ook monumentale verantwoordelijkheden. Behoud kan door ontwikkeling of in rust en stilte. Dat maakt het niet minder waardevol. In de nota echter is behoud van erfgoed ruimte voor cultuur, creatieve werkruimten of culturele broedplaatsen en plekken voor ontmoeting. Daar zijn ze weer. Het lijkt een oekaze binnen de gemeente; let op er mag geen nota uit zonder “ruimte voor cultuur, creatieve werkruimten, culturele broedplaatsen en plekken voor ontmoeting.”

In deze nota is weinig opgenomen over erfgoed, dat is gezien de omgevingsvisie een gemiste kans. We vragen ons dan ook af wat er op erfgoed gaat gebeuren.

Hoe gaan we om met het erfgoed?

Kijkend naar het erfgoed in Ommen zijn er eenvoudigweg al een paar beleidspunten op te noemen. Hoe zit het met erkenning van de wederopbouwperiode, de nu interessante Post-65 periode.

Hoe staat het met industrieel erfgoed? 

Bedenk goed dat het culturele erfgoed ook een van de trekkers is achter het toerisme in Ommen, denk hierbij aan ander agendapunt. College ga dus aan de slag met het erfgoed gedeelte in deze nota, met als achtergrond de huidige erfgoednota.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Update redactie naar aanleiding van Gemeenteraadsvergadering 03-02-2022

De wethouder heeft toegezegd een plan te ontwikkelen om erfgoed te benutten. Winst voor de VVD Ommen!