Afscheid raadslid Robbin Hutten

De gemeenteraad is uitgezwaaid. Dat betekende voor ons ook het afscheid nemen van ons raadslid Robbin Hutten. Een paar juiste liberale woorden die Robbin karakteriseren door Burgemeester Hans Vroomen.

Robbin Hutten (VVD), raadslid sinds 26 maart 2020

Beste Robbin, je zat voor de VVD 2 jaren in de raad. Op 26 maart 2020 werd je ge├»nstalleerd in de raad als opvolger van Ilona Lagas. Die raadsvergadering markeerde overigens het begin van de coronaperiode, eerst met vergaderingen zonder publiek maar al heel snel via de digitale weg met MS Teams. Helaas ben je door ziekte afwezig sinds december vorig jaar. Fijn dat je er vanavond bij kunt zijn. 

Robbin, in de afgelopen 2 jaren toonde je jezelf als een rechtgeaard liberaal: handelend vanuit liberale kernbegrippen als vrijheid, verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid. Je bent een nuchter mens, met beide benen op de grond en met een groot hart voor zijn geliefde platteland.

Sinds 2002 woon je in Witharen en was je daar ruim 10 jaren actief in het bestuur van Plaatselijk Belang, waarvan ook enkele jaren als voorzitter. Als woordvoerder van de VVD-fractie concentreerde je de aandacht op zaken op het gebied van de ruimtelijke ordening, in het bijzonder met de leefbaarheid van de kleine kernen, logisch gezien je ervaring en betrokkenheid. Ook maakte je je sterk voor de agrarische sector en presenteerde je duidelijke standpunten over het realiseren van zonneparken op weilanden. 

Robbin, dank voor je inzet en betrokkenheid. We wensen je een spoedig herstel toe. Het ga je goed!

Hans Vroomen - maart 2022, Ommen


Ook wij bedanken Robbin voor zijn inzet, het snelle denken en het liberale hart op de juiste plaats.