Column Richard Smits

We zijn enkele weken verder na de teleurstellend verlopen gemeenteraadsverkiezingen voor VVD Ommen. Direct na de uitslag hebben we reacties ontvangen van bezorgde en teleurgestelde leden, die we zeker begrijpen en waar we de komende jaren aan gaan werken. Dit om het vertrouwen weer terug te krijgen in VVD Ommen.

Eén van de opmerkingen die we veelvuldig gehoord hebben is dat we als partij niet zichtbaar waren, de afgelopen 4 jaren. Dit geldt zowel in debatten, in de gesprekken met leden en inwoners, alsook publiciteit. Als fractie en bestuur hebben we hier 14 dagen geleden over gesproken hoe we dit opnieuw vorm kunnen geven.

Toch willen we even inzoomen op de afgelopen jaren en waarom dit de laatste periode aanmerkelijk minder is geweest.

Jarenlang hebben we een goed functionerende wethouder mogen leveren en hierdoor werd er bijna wekelijks een bericht gepubliceerd waarin onze wethouder aan het woord was, hiermee hadden we iedere keer gratis aandacht voor onze ideeën en denkbeelden. Daarnaast konden we helder laten zien waar we voor stonden en hoe we tot een besluit kwamen. In die tijd zorgde onze wethouder er ook voor dat de leden op de hoogte gehouden werden over stand van zaken via thema-avonden, bedrijfsbezoeken en ledenvergaderingen. Helaas hebben we als VVD Ommen en als VVD Vechtdal dit de laatste jaren verzaakt. Hier liggen een aantal zaken aan ten grondslag: de Corona-epidemie, waardoor we voor grote groepen nauwelijks iets konden afstemmen, de huidige fractie bestaat merendeel uit mensen die meer dan fulltime werken en vanuit bestuur zijn weinig initiatieven genomen. 

Al met al is het contact met de leden en inwoners van Ommen langzaam vervaagd, met tot gevolg dat het aantal stemmen ruim gehalveerd is.


Het landelijk beleid van VVD zorgde ook niet voor een positieve bijdrage, waardoor zeker de groep van agrariërs en bewoners van het buitengebied zich niet meer gehoord voelen. Als je weet dat de helft van het inwonersaantal in Ommen in het buitengebied woonachtig is en deze ontevreden is, verlies je direct een hoop stemmen. Jammer genoeg hebben we op dit moment maar één vertegenwoordiger die in het buitengebied woonachtig is. Dit was in het verleden ook duidelijk anders, dit is wel iets waar we als fractie naar gaan kijken hoe we inwoners hierbij kunnen betrekken. In het verleden was onze wethouder en een raadslid afkomstig uit het buitengebied van Ommen, dat is een aderlating voor ons als VVD Ommen.

Zichtbaarheid is dus het item wat we als fractie en bestuur als speerpunt benoemd hebben, voor de komende periode. Met een nieuw bestuur komt er ook een nieuw elan, net zoals de fractie waarin 3 oudgedienden zitting hebben en 4 nieuwelingen. Dat wil niet zeggen dat deze niet lang meedraaien in de Ommense samenleving, maar sinds de verkiezingen hebben aangesloten bij de fractie. Vanuit deze groep is ook het idee nieuw leven ingeblazen om 2-maandelijks een borrelmoment in te zetten. 

Afgelopen vrijdag was de eerste in de reeks en hebben we de nodige input ontvangen over zichtbaarheid en hoe we dit kunnen vergroten. De dames in kwestie waren ervaringsdeskundigen op plaatselijk politiek vlak, hier hebben we als fractie veel ideeën opgedaan hoe we op eenvoudige wijze zaken kunnen oppakken. Nogmaals bedankt hiervoor.


De komende periode zullen we hier verder invulling aan gaan geven, als u ideeën hebt of hier een bijdrage in wilt leveren, kunt u gerust contact opnemen met één van onze fractieleden of een mail sturen naar richard.smits@ommen.nl


Richard Smits

Raadslid VVD Ommen