Stikstofdoelen kabinet leiden tot verschraling platteland!

VVD Ommen is van mening dat de startnotitie aanpak stikstofdoelen van het kabinet heeft geleid tot grote maatschappelijke onrust, ook in Ommen.

Deze plannen kunnen leiden tot een sluiting van de helft van de agrarische bedrijven in onze gemeente. Voor VVD Ommen  zijn de agrarische ondernemingen één van de vitale sectoren van onze gemeente. Wij willen de duurzame en toekomstgerichte agrariërs behouden! 

Daarom willen wij dat het college het provinciale bestuur verzoekt niet over te gaan tot uitwerking van de huidige startnotitie. Daarnaast willen wij een uitsluitende kwalitatieve beoordeling van de instandhoudingsdoelstellingen van de natura2000 gebieden. Dit zal leiden tot een betere vergunningsverlening.

De motie is in de bijlage terug te vinden.