Iedereen een Boom

De Ommer VVD fractie heeft schriftelijke vragen gesteld over de subsidieregeling “Iedereen en boom” door Landschap Overijssel.

De Ommer VVD fractie heeft schriftelijke vragen gesteld over de subsidieregeling “Iedereen en boom” door Landschap Overijssel.

Wij hebben moeten constateren dat vele gemeenten in Overijssel hieraan meedoen. En dat begrijpen we. Want dit soort aantrekkelijke regelingen waarbij de gemeente feitelijk enkel de regie houdt en voor de uitvoering steun krijgt van de provincie en het landschap. Is ideaal.

Daarom komen we ook met vragen. Ommen wil immers bekend staan als regiegemeente.

Een gemeente die een schaalvoordeel haalt door niet alles zelf te willen doen, omdat er al veel gefaciliteerd wordt door provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties. Maar gaat dat dan alleen voor de lasten? Wij als Ommer VVD vinden dat dit juist op dient te gaan voor financiële voordelen voor inwoners. Want die landelijke belastingpot vullen we allemaal.

Juist hierin dient Ommen 4.0 ook vooraan te staan. En dat gaat natuurlijk niet op voor enkel een boom. dit gaat ons om allerlei regelingen die voordelen halen voor inwoners bij andere overheden of uitvoeringsorganisaties. Deze constructie wordt hedendaags steeds vaker toegepast.