Inspraak opvang assielzoekers

De gemeenteraadfracties van VVD, VOV en D66 nodigen inwoners van Ommen uit de fractieleden (volksvertegenwoordigers) te adviseren over het voorstel van het college van burgermeester en wethouders, om in Ommen een extra opvang te realiseren voor 100 asielzoekers.


Inwoners van Ommen zijn welkom op dinsdag 1 november in de Hans van Lingen Muziek Hal (HMH)

Brugstraat 28 (naast café de Herberg), aanvang 19.30 uur.


Wij willen graag weten hoe inwoners van Ommen kijken naar het raadsvoorstel om te onderzoeken of

er mogelijkheden zijn om voor 3 jaren 100 asielzoekers op te vangen.


Ommen heeft op diverse momenten veel asielzoekers opgevangen, zoals:

 Jaren ’90 opvang Rotbrink en Lemele

 2009 – 2010 – 2001 opvang Besthmenerberg

 Diverse malen tijdelijke opvang Sporthal de Slagen

 Op dit moment 190 opvangplekken Lemele en 40 tijdelijke plekken in het gemeentehuis


Graag horen wij hoe de inwoners van Ommen terugkijken naar deze opvangmomenten.