Noodkreet namens VVD fracties gemeenteraden overijssel

Alle VVD fracties van alle gemeenteraden in Overijssel hebben een noodkreet verstuurd naar de leden van de tweede kamer.

Hen wordt verzocht, om op hele korte termijn, werk te maken van het legaliseren van PAS Melders. 

De provincie Overijssel is door de rechter veroordeeld om de PAS-melders te handhaven. Dat betekent dat de eerste gezinnen zijn aangeschreven en gesommeerd om de bedrijfsactiviteiten drastisch terug te brengen. Het probleem voor de PAS-melders is zeer urgent.

Als VVD’ers hebben wij lokaal veel last van deze kwestie. Sterker nog, we stellen ons met regelmaat de vraag of we als VVD’er nog trots kunnen zijn op onze partij. Die vraag is niet makkelijk te beantwoorden. Problemen laten we sluimeren, we pakken niet door. Of het nu in Groningen is, de instroom van asielzoekers of het uitblijven van steun voor ons belangrijke MKB

Maar terug naar onze boeren. Er moet een snelle oplossing komen voor de PAS-melders. Dat betekent op hele korte termijn het bedrijf legaliseren. Dat kan door opkopen van ruimte, de inzet van beschikbare ruimte die op de plank ligt van bedrijven die de afgelopen jaren zijn gestopt of een nood- of herstelwet

Stroop jullie mouwen op! Niet alleen de bestaanszekerheid en toekomst van deze gezinnen staat op spel. Ook de geloofwaardigheid van de democratie staat op spel. Ook jullie hebben als fractie een verantwoordelijkheid om te laten zien dat onze overheid een betrouwbare overheid is en dat de democratie werkt!